ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ- ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σεβούμενοι τους Έλληνες του εξωτερικού και τη συμβολή τους στο οικονομικό κεφάλαιο της χώρας μας, αναλαμβάνουμε με συνέπεια τόσο την εκπροσώπησή τους, όσο τη λογιστική εξυπηρέτηση τους καθώς και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών. Καλύπτουμε λογιστικά όλες τις υποχρεώσεις/ εκκρεμότητες προς τις Δ.Ο.Υ. της χώρας, για όλους τους κατοίκους εξωτερικού ως φορολογικοί αντιπρόσωποι, και για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητες, πληρωμές φόρων κ.ο.κ. Παραμένουμε σε συντονισμό και συνεχή ενημέρωση για την σχετική νομοθεσία και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία και ενημέρωση. Επικοινωνήστε μαζί μας.

1.4 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Εκτός από τις λογιστικές υπηρεσίες, ο εκσυγχρονισμός μιας επιχείρησης σε επίπεδο μηχανοργάνωσης, παραμένει απαραίτητη τόσο για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, όσο για οικονομία χρόνου και μακροπρόθεσμα κόστους.

Ανάλυση αναγκών και στόχων του υπάρχοντος και του μελλοντικώς αποκτηθέντος software.
Μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.
Πλήρης υποστήριξη εφαρμογών.
Συμβουλές επέκτασης εξοπλισμού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε χρειαστείτε επικοινωνήστε μαζί μας.