ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εκτός από τις λογιστικές υπηρεσίες, ο εκσυγχρονισμός μιας επιχείρησης σε επίπεδο μηχανοργάνωσης, παραμένει απαραίτητη τόσο για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, όσο για οικονομία χρόνου και μακροπρόθεσμα κόστους.

Ανάλυση αναγκών και στόχων του υπάρχοντος και του μελλοντικώς αποκτηθέντος software.
Μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.
Πλήρης υποστήριξη εφαρμογών.
Συμβουλές επέκτασης εξοπλισμού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε χρειαστείτε επικοινωνήστε μαζί μας.